Aktualności

Aktualności

                                          

 

Fundusze z WFOŚiGW w Łodzi 

Realizacja Projektów z Funduszy Unijnych

 

 

            Brzeziny wśród najlepiej zarządzanych miast

                     

 

  

Brzeziny znalazły się w czołówce najlepiej zarządzanych gmin miejskich województwa łódzkiego w ostatnich 4 latach. Zgodnie z rankingiem opublikowanym na łamach Dziennika Łódzkiego, Brzeziny uplasowały się na 5 miejscu, co w porównaniu z poprzednim notowaniem daje awans o 9 pozycji.

 

Notowanie zostało utworzone na podstawie danych z lat 2011 - 2013 sporządznych przez Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Regionalną Izbę Obrachunkową.
Jak ocenia autor artykułu W. Dłubatowski o wysokiej pozycji naszego miasta zadecydowały m. in. zarządzanie gospodarką mieszkaniową - największa liczba wybudowanych mieszkań oraz duży udział w finansowaniu ochrony środowiska i gospodarki komunalnej.

 

W tekście została opublikowana wypowiedź burmistrza Marcina Pluty, w której stwierdza: "Awans Brzezin to wynik strategii. Ważna jest nieustanna modernizacja infrastruktury, rozwijanie nowych obszarów pod inwestycję. Możemy sie też nazwać stolicą gminnej ekonomii społecznej. Prowadzimy spółdzielnię socjalną, która zatrudnia ponad 60 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, powierzamy jej większość zadań komunalnych".

 

Pozycję Brzezin w rankingu podkreślił również prof. T. Markowski, wskazując na rozkwit naszego miasta, a także jego udział w procesie rozwoju aglomeracji łódzkiej, co stanowi wzór dla innych ośrodków miejskich Regionu.

Niestety nadal problemem miasta pozostają: wysoki stopnień bezrobocia i niskie dochody.

                            

 żródło: http://brzeziny.pl/wiadomosci.php?w=434