Aktualności

 

 

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. zaprasza wszystkich mieszkańców ul.Dąbrowskiego, Cichej, Spokojnej, Wesołej i Polnej na konsultacje społeczne dotyczące budowy sieci kanalizacji sanitarnej w w/w ulicach. Spotkanie odbędzie się 21.06.2017r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Brzezinach przy
ul. Sienkiewicza 16 o godz. 16:00.

 

 

 

Zarząd Spółki

 

 

Aktualności

eFaktura

 

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. informuje o wprowadzeniu możliwości otrzymywania faktury za usługi w formie elektronicznej. Usługa prowadzona jest bezpłatnie. Bieżące faktury przesyłane będą w formie pliku w formacie PDF gwarantujący autentyczność jej pochodzenia oraz integralność treści na adres konta e-mail podany we wniosku. Możliwy będzie dostęp do wystawionych faktur w okresie pięciu lat.

Aby otrzymywać faktury za usługi należy wypełnić wniosek dostępny w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych lub pobrać ze strony (tutaj – OŚWIADCZENIE - AKCEPTACJA) i przekazać do Przedsiębiorstwa osobiście lub listownie.

 

W przypadku nieotrzymania faktury na podany e-mail należy:

 1. Wejść na stronę https://earch-nx.archivio.pl/eArchCN

 2. Wcisnąć przycisk „resetuj hasło” (lewa, górna część strony)

 3. Wybrać:

  - Wierzyciel: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

  - Identyfikator: wpisać swój identyfikator po którym Odbiorca/Nabywca jest identyfikowany u Sprzedawcy/Wystawcy,

  - E-mail: wpisać swój adres e-mail,

  - Kod: przepisać kod pod rubryką,

  - Nacisnąć przycisk Zatwierdź (dolna, środkowa część strony)

 4. Należy poczekać na maila i zastosować się do instrukcji.

 5. Po ustanowieniu hasła będziemy mieli dostęp do wszystkich wystawionych e-faktur w systemie.

 

Instrukcja resetowania hasła dla konta Odbiorcy (tutaj- Instrukcja)

 

 

                                          

 

Fundusze z WFOŚiGW w Łodzi 

Realizacja Projektów z Funduszy Unijnych

 

 

            Brzeziny wśród najlepiej zarządzanych miast

 

 

  

Brzeziny znalazły się w czołówce najlepiej zarządzanych gmin miejskich województwa łódzkiego w ostatnich 4 latach. Zgodnie z rankingiem opublikowanym na łamach Dziennika Łódzkiego, Brzeziny uplasowały się na 5 miejscu, co w porównaniu z poprzednim notowaniem daje awans o 9 pozycji.

 

Notowanie zostało utworzone na podstawie danych z lat 2011 - 2013 sporządznych przez Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Regionalną Izbę Obrachunkową.
Jak ocenia autor artykułu W. Dłubatowski o wysokiej pozycji naszego miasta zadecydowały m. in. zarządzanie gospodarką mieszkaniową - największa liczba wybudowanych mieszkań oraz duży udział w finansowaniu ochrony środowiska i gospodarki komunalnej.

 

W tekście została opublikowana wypowiedź burmistrza Marcina Pluty, w której stwierdza: "Awans Brzezin to wynik strategii. Ważna jest nieustanna modernizacja infrastruktury, rozwijanie nowych obszarów pod inwestycję. Możemy sie też nazwać stolicą gminnej ekonomii społecznej. Prowadzimy spółdzielnię socjalną, która zatrudnia ponad 60 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, powierzamy jej większość zadań komunalnych".

 

Pozycję Brzezin w rankingu podkreślił również prof. T. Markowski, wskazując na rozkwit naszego miasta, a także jego udział w procesie rozwoju aglomeracji łódzkiej, co stanowi wzór dla innych ośrodków miejskich Regionu.

Niestety nadal problemem miasta pozostają: wysoki stopnień bezrobocia i niskie dochody.

                            

 żródło: http://brzeziny.pl/wiadomosci.php?w=434