Ocena jakości wody

Ocena jakości wody przeznaczonaj do spożycia przez ludzi na terenie miasta Brzeziny to dokument wystawiany przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Brzezinach po zapoznaniu się z aktualnymi wynikami badań mikrobiologicznymi i fizykochemicznymi przeprowadzonymi przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Łodzi.

Ocena jakości wody z dnia 25.02.2021r.

Ocena jakości wody z dnia 16.02.2022r.