Przetargi i zapytania ofertowe

Zawiadomienie o wyborze oferty na ”Zaprojektowania i wykonania 3 sztuk plakatów dla zadania pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na ujęciu wody w Brzezinach”


Zaproszenie do składania ofert na usługę :”Zaprojektowania i wykonania 3 sztuk plakatów dla zadania pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na ujęciu wody w Brzezinach” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 (EFRR) Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna; Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii; Poddziałanie IV.1.1 Odnawialne źródła energii –ZIT

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

 

Zawiadomienie o wyborze oferty na usługę :"Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania pn. " Budowa instalacji fotowoltaicznej na ujęciu wody w Brzezinach"

 

Pytanie nr 1 wraz z odpowiedzią do zapytania ofertowego nr 1/03/2022 na usługę :"Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania pn. " Budowa instalacji fotowoltaicznej na ujęciu wody w Brzezinach"


Zmiana treści zapytania ofertowego nr 1/03/2022 na usługę :"Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania pn. " Budowa instalacji fotowoltaicznej na ujęciu wody w Brzezinach" - termin składania ofert do 04.04.2022r. do godz.12.00


 


Zaproszenie do przedstawienia oferty na usługę :"Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania pn. " Budowa instalacji fotowoltaicznej na ujęciu wody w Brzezinach" - termin składania ofert do 31.03.2022r. do godz.12.00

 

Załączniki:

1. Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy

2. Załącznik Nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunku

 

 

 

Wybór oferty na remont łazienki na Ujęciu wody w Brzezinach

 

Wybór oferty na wykonanie dokumentacji projektowej:

1. zawiadomienie o wyborze

2. Protokół wraz z zestawieniem ofert

 

Zaproszenie do przedstawienia oferty na remont łazienki na Ujęciu Wody w Brzezinach - termin do 26.03.2021 do godz. 10.00

 

Załączniki:

1. Obmiar - załącznik Nr 1

2. Formularz ofertowy

 

Zaproszenie do przedstawienia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej - termin składania do 24.03.2021r. do godz. 10.00

 

 Załączniki:

1.Formularz ofertowy

2. Mapki sytuacyjne: do WT 79/s/2020, do Wt 80/s/2020

3. Warunki Techniczne 79/s/2020

4. Warunki Techniczne 80/s/2020

 

 

Kliknij , aby sprawdzić nasze przetargi oraz zapytania ofertowe.

 

    KLIKNIJ TUTAJ