Fundusze z WFOŚiGW w Łodzi

 

Zadanie p.n. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Brzezinach w ulicach Polnej, Cichej, Spokojnej, Wesołej  w Brzezinach- III etap"

Całkowity koszt zadania wynosi 1.002.893,56 zł netto. Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi wynosi 490.000,00 zł netto. Zakres projektu obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 1.403 mb. W wyniku realizacji zadania umożliwiony będzie odbiór ścieków z 96 nieruchomości, w tym z 40 zabudowanych.

Zadanie pn.: " Zakup koparki kołowej z wyposażeniem" zostało dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Łodzi.

 

Całkowity kosz zaplanowano na kwotę 580.650,00 zł netto. Zadanie dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie pożyczki w wysokości 500.00,00zł. Realizacja zadania usprawni usuwanie awarii wodociągowo-kanalizacyjnych i budowę nowych sieci.