Fundusze z WFOŚiGW w Łodzi

 

 

 


Zadanie p.n. " Zakup wraz z dostawą nowego ciągnika do transportu odpadów powstałych w wyniku oczyszczania ścieków na Oczyszczalni Ścieków" zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie pożyczki w wysokości 294.000,00zł.


Realizacja zadania usprawni pracę związaną z wywozem odpadów powstałych na oczyszczalni ścieków. 

Zadanie p.n.: „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z przepompownią w ulicy Polnej w Brzezinach – odcinek między ul. Okrzei a ul. Dąbrowskiego” zostało dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Łodzi.


Całkowity koszt zadania wynosi 500.000,00 zł netto. Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi wynosi 231.016,00 zł. netto pochodzące z umorzenia pożyczek. Zakres projektu obejmuje budowę kanalizacji grawitacyjno-ciśnieniowej o łącznej długości 300 mb wraz z 1 przepompownią ścieków. W wyniku realizacji zadania zostanie podłączonych do sieci kanalizacyjnej 8 szt. przyłączy do domów jednorodzinnych.

 

Zadanie p.n.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Małczewskiej i Leśnej w Brzezinach" zostało dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Łodzi.

Całkowity koszt zaplanowano na kwotę 2.150.824,51 zł. netto. Zadanie dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie pożyczki w wysokości 1.569.600,00 zł.

 

 

Zadanie pn.: " Zakup wraz z dostawą ładowarki teleskopowej do ładowania osadu na oczyszczalni ścieków w Brzezinach" zostało dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Łodzi.

 

Całkowity kosz zaplanowano na kwotę 189.500,00zł netto. Zadanie dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie pożyczki w wysokości 180.00,00zł. Realizacja zadania usprawni pracę na oczyszczalni ścieków związaną z załadunkie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego oczyszczalnia ścieków.