Dofinansowanie z budżetu państwa

Dofinansowanie z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych


W dniu 31.01.2024 roku Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o zakupił dwa komplety szalunków typu boks z uchwytami rozporowymi typ F14 do stosowania w wykopach o głębokości do 3m. Zakup został zrealizowany na podstawie zawartej z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych umowy nr 2024-W1-0344 z dnia 04.01.2024 roku. Umowa dotyczy dofinansowania z państwowego fnduczu celowego  na realizację zadania pod tytułem: "PROJEKT POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W PRZESTRZENIACH ZAMKNIĘTYCH, W TYM WYKOPACH NA STANOWISKU: MONTER SIECI WODNYCH I KANALIZACYJNYCH" w ramach projektu dotyczącego utrzymania zdolności pracowników do pracy przez cały okres aktywności zawodowej.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie 01-748, ul. Szamocka 3/5 przyznał dofinansowanie w wysokości 58.056,00 PLN.

Planowany koszt całkowity projetku to 72.570,00PLN.

Zakup szalunków ma na celu zapewnić bezpieczeństwo pracy pracownikom Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. pracujących przy budowach sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz podczas usuwania awarii sieci poprzez zabezpieczenie ścian wykopu otwartego.