Aktualności

21.02.2019

Nowy regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Brzeziny

21 lutego 2019r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego ukazała się uchwała w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Brzeziny.

Uchwałę Rady Miasta Brzeziny nr VII/45/2019 z dn. 31 stycznia 2019r. można zobaczyć pod niniejszym linkiem http://dziennik.lodzkie.eu/#/legalact/2019/1022/ . Zgodnie z §4 nieniejszej uchwały wchodzi ona w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Wstecz