Aktualności

03.09.2018

eFaktura

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. informuje o wprowadzeniu możliwości otrzymywania faktury za usługi w formie elektronicznej.

Informujemy, że w związku z wprowadzeniem systemu e-faktur Nasi Odbiorcy mają możliwość otrzymywania faktur za wodę i odprowadzanie ścieków drogą mailową. Podstawowym warunkiem otrzymywania faktur w formie elektronicznej jest złożenie oświadczenia akceptującego w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. znajdującego się przy ul. Przemysłowej 14 w Brzezinach (wjazd od ul. św. Anny 57). Formularz można również pobrać na stornie http://www.zuk-brzeziny.pl/. Wypełnione oświadczenie należy dostarczyć osobiście do Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. lub wysłać pocztą. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu (46)874-27-52.

 

Aby pobrać wzór oświadczenia kliknij tutaj:

WZÓR OŚWIADCZENIA

 

Informacja dla Odbiorców e-faktur:


Szanowni Państwo,

W związku z napływającymi informacjami o braku otrzymywania faktur drogą elektroniczną chcielibyśmy, aby zwrócili Państwo uwagę na  folder „SPAM” w Państwa skrzynkach mailowych.  Prosimy o dodanie adresu e-mail : invo24@archivio.pl do kontaktów oraz zdefiniowanie go, jako nadawcę zaufanego. Można to zrobić poprzez dodanie w ustawieniach poczty filtru dla konkretnego adresu e-mail, bądź też dodanie go do tzw. „ białej listy. ”Wstecz