Aktualności

10.12.2020

Zmiana sposobu dostarczenia faktury drogą elektroniczną

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Brzezinach informuje, że  faktury elektroniczne  wystawiane od miesiąca grudnia 2020r nie będą wysyłane z konta e-mail: info24@archivio.pl lecz będą  dostępne do pobrania na Państwa koncie eBOK pod adresem https://www.ebok.wodkan.pl/Brzeziny/.

Prosimy o wejście w powyższy  link  i zarejestrowanie się  na eBOKu wpisując  jako login kod  Nabywcy z faktury np.: 010=001 oraz  użyć wygenerowanego hasła  tymczasowego stworzonego do pierwszego logowania które zostanie przesłane oddzielnym e-mailem z adresu: admin@ebok.wodkan.pl
Klienci, którzy nie wyrażają zgody na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną, ale chcą mieć dostęp do systemu eBOK (możliwość śledzenia odczytów oraz rozliczeń), powinni złożyć informację w formie pisemnej o posiadanym adresie e-mail do Zakładu Usług Komunalnych Sp. o.o. Jest to warunek konieczny w celu zalogowania się do systemu.
Podczas pierwszego logowania należy zmienić tymczasowe hasło na własne .

Zalogowanie się do serwisu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu EBOK.

Z poważaniem,
Biuro Obsługi Klienta

Wstecz