Aktualności

12.04.2019

Przypominamy o przestrzeganiu zasad wprowadzania do kanalizacji ścieków o składzie i stanie niezagrażającym prawidłowej eksploatacji sieci kanalizacyjnej.

 Kanalizacja to nie kosz na śmieci!

Wstecz