Aktualności

25.05.2018

Ochrona danych osobowych

Informujemy, że od 25 maja 2018r. obowiązują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony danych osobowych, znane powszechnie jako RODO. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.  dokłada wszelkich starań, aby chronić Twoje dane osobowe.

 

Poniżej Przygotowaliśmy dla Ciebie komplet informacji m. in. o tym dlaczego, jak i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane:
 
1. Informacja o Administratorze Danych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., z siedzibą w Brzezinach.


2. Kontakt:
Aby zagwarantować, że Twoje dane zawsze będą przetwarzane prawidłowo, w sposób transparentny i zgodny z prawem, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którym jest Natalia Pogoda. Możesz skontaktować się z Inspektorem pod adresem mailowym e-mail: iodzukbrzeziny@zuk-brzeziny.pl


3. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania :
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. m.in.
1) w celu wykonania umowy zaopatrzenia w wodę i/lub odprowadzania ścieków;
2) w celu wykonania zgłoszonych przez Panią/Pana zleceń;
3) w celu obsługi zapytań i zgłoszeń, które do nas kierujesz.


4. Okres przechowywania Twoich danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy, realizacji zlecenia, a następnie przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych.


5. Informacja o odbiorcach Twoich danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane tylko podmiotom, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa oraz, na podstawie stosownej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, podmiotom wspierającym Administratora w realizacji umowy.


6. Twoje prawa:
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 
Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO Skargę należy wnieść do organu nadzorczego, którym od dnia od dnia 25 maja 2018 r. będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższego celu.


Wstecz