29.04.2019r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dot. Budowy kanalizacji w ul. Dąbrowskiego (odc. Ks8-Ks8h)

Brzeziny: Budowa kanalizacji w ulicy Dąbrowskiego w Brzezinach (odcinek Ks8÷Ks8h)
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zakład Usług Komunalnych sp. z o. o., ul. Przemysłowa 14, 95-060 Brzeziny, woj. łódzkie, tel. 046 8742752, fax. 046 8742528.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
W związku z brakiem  stron 6 i 7 w Załączniku Nr 12  Przedmiar robót „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzeziny w ul. Polnej i ul. Dąbrowskiego, ul. Cicha, ul. Spokojna, ul. Wesoła oraz na wytyczonych drogach prywatnych położonych przy ul. Polnej w Brzezinach”  Zamawiający  zmienia termin składania ofert.

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: CZĘŚĆ VIII INFORMACJE O TRYBIE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

W ogłoszeniu jest:
Rozdział I. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Przemysłowej 14
(wjazd od ulicy Św. Anny 57)
w pok. Nr  2,   do dnia  09.05.2019r., do godziny 10.30
Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

 

Rozdział II. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego pokój nr 8,
w dniu 09.05.2019r. , o godzinie 11-tej.

W ogłoszeniu powinno być:
Rozdział I. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Przemysłowej 14
(wjazd od ulicy Św. Anny 57)
w pok. Nr  2,   do dnia  14.05.2019r., do godziny 10.30
Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

Rozdział II. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego pokój nr 8,
w dniu 14.05.2019r. , o godzinie 11-tej.


Do pobrania:
1. Przedmiar robót „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzeziny w ul. Polnej i ul. Dąbrowskiego, ul. Cicha, ul. Spokojna, ul. Wesoła oraz na wytyczonych drogach prywatnych położonych przy ul. Polnej w Brzezinach” – Zał. Nr 12