25.02.2019r. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania. Dotyczy: postępowania na zakup wraz z dostawą nowego ciągnika do transportu odpadów powstałych w wyniku oczyszczania ścieków na Oczyszczalni ścieków

      Brzeziny, dnia 25 luty 2019 r.

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dotyczy: postępowania na zakup wraz z dostawą nowego ciągnika do transportu odpadów powstałych w wyniku oczyszczania ścieków na Oczyszczalni ścieków


Zamawiający tj. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Brzezinach działając na podstawie Regulaminu Zamówień Sektorowych przez ZUK Sp. z o.o. Brzeziny wprowadzony Uchwałą Nr 10/2011 Zarządu Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Brzezinach z dnia 17.10.2011r. informuje, że w związku z brakiem złożonych ofert przedmiotowe postępowanie zostaje unieważnione.