18.02.2019r. Przetarg nieograniczony (zamówienie sektorowe) na zakup wraz z dostawą nowego ciągnika do transportu odpadów powstałych w wyniku oczyszczania ścieków na Oczyszczalni ścieków

OGŁOSZENIE
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Brzezinach
ul. Przemysłowa 14
ogłasza przetarg nieograniczony
(zamówienie sektorowe)
na
zakup wraz z dostawą nowego ciągnika do transportu odpadów powstałych w wyniku oczyszczania ścieków na Oczyszczalni ścieków
prowadzony na podstawie Regulaminu Zamówień Sektorowych przez
ZUK Sp. z o.o. Brzeziny wprowadzony Uchwałą Nr 10/2011 Zarządu Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Brzezinach z dnia 17.10.2011r.


Opis przedmiotu zamówienia:


Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą nowego ciągnika do transportu odpadów powstałych w wyniku oczyszczania ścieków na Oczyszczalnię ścieków w Brzezinach przy ul. Waryńskiego 94,  gotowego do pracy, o niżej wymienionych parametrach:
1. rok produkcji – 2018 – fabrycznie nowy.,
2. silnik o mocy min. 105-110 kW,
3. silnik 6-cio cylindrowy
4. masa transportowa: 4 800 kg- 5000 kg.,
5. rozstaw osi: 2 600 mm – 2700 mm
6. Maksymalny udźwig tylnego podnośnika 7 800 kg – 7 900 kg
7. zbiornik paliwa min. 210 l, - możliwość zamontowania przez Zamawiającego sondy w zbiorniku oraz monitoringu GPS bez utraty gwarancji producenta
8. zbiornik AdBlue: 39 l – 40 l,
9. przekładnia 17x16 przełączana pod obciążeniem
10. rewers elektrohydrauliczny- zmiana kierunku jazdy bezsprzęgłowa
11. prędkość wałka odbioru mocy: 540/540E/100
12. przedni TUZ montowany fabrycznie, zintegrowany ze wspornikiem osi przedniej
13. wentylator wiskotyczny
14. pompa hydrauliczna o zmiennym wydatku i wydajności 113 l/min – 115 l/min
15. pary zaworów hydrauliki zewnętrznej sterowane mechanicznie
16. kabina operatora ogrzewana, klimatyzowana i amortyzowana
17. lusterka zewnętrzne i wycieraczki na przedniej i tylnej szybie,
18. fotel operatora amortyzowany pneumatycznie
19. fotel pasażera z pasami bezpieczeństwa
20. instalacja pneumatyczna jedno i dwu obwodowa
21. ogumienie przód 480/65R28 felga spawana
22. ogumienie tył 600/65R38 felga spawana
23. zaczep transportowy przesuwny automatyczny
24. dolna listwa zaczepowa
25. obciążnik żeliwny na przedni TUZ o masie 1000 kg
26. łączniki centralne, sworznie zaczepowe, kule zaczepowe kat. II i III

Wspólny Słownik Zamówień :


Kod CPV 16700000-2 ciągniki

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania zamówień uzupełniających.
Termin  wykonania przedmiotu umowy  do dnia  30.03.2019 r.

Osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami:

Tomasz Duda – w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia – tel.(46)  874-27-52; e-mail: zuk@zuk-brzeziny.pl
Gabriela Pogoda – w sprawach procedury przetargowej -  tel.(46)  874-27-52; e-mail: zuk@zuk-brzeziny.pl

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego  w pok. Nr  2,   do dnia  25.02. 2019 r., do godziny 10.30
Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyn.

Pliki do pobrania:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia